Duyuru : Öğretim Üyesi Alım İlanı (05.03.2018)
17/جمادى الثانية/1439

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

Sıra No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

İlan Şartı

1

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

2

Mühendislik Fak.

Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırma

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

3

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Finans

Yardımcı Doçent

3

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

6

Bayburt Eğitim Fak.

Türkçe ve Sosyal Bil. Eğit.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

7

Bayburt Eğitim Fak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

8

Bayburt Eğitim Fak.

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

9

Bayburt Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

10

Uygulamalı Bilimler YO

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

11

Uygulamalı Bilimler YO

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Yardımcı Doçent

5

3

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

12

Uygulamalı Bilimler YO

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

5

3

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

13

İnsan ve Toplum Bil. Fak.

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

 

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçenlik(Profesör kadrosuna başvuranlar için) belgesi onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

7- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

8- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlardan Yabancı Dil Belgesi(en az 55 puan aldığını gösterir),

Kurum İçi Başvuranlar Hariç:

9- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

10- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

11- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

12- Kimlik Fotokopisi ve Arşiv Araştırma Formu (Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız) – Form doldurulduktan sonra altta yer alan onay kısmı Personel Daire Başkanlığımızca başvuru sırasında onaylanacaktır.

13- Mal bildirim formu-Göreve başlanması durumunda teslim edilecek. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

*-Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde İlgili Fakültenin Web Sayfasında ilan edilecektir.      

 

Başvuru Yeri

İlgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 19.03.2018 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

Yayınlandığı Gazete : 05/03/2018 Pazartesi tarihli Hürriyet Gazetesi

Son Başvuru Tarihi : 19/03/2018 Pazartesi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55  Dahili: 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr

Tekil Ziyaret : 1617
Toplam Ziyaret : 2929