Duyuru : Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı için Başvuru Çağrısı
02/جمادى الثانية/1438

Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı için Başvuru Çağrısı

Yükseköğretim Kurumlarımızın uluslararasılaşma faaliyetlerinin kalite yönetimi çerçevesinde daha etkin ve verimli bir boyuta taşınması yönünde, Mevlana Değişim Programı kapsamında daha önce mevcut olan ancak ikinci bir karara kadar durdurulan Giden Öğretim Üyesi Değişiminin de önü açılmıştır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 16.03.2016 tarihli kararı uyarınca Gelen/Giden Öğretim Üyesi ve Gelen/Giden Öğrenci Proje Tabanlı Değişimi gerçekleştirilecektir.

Proje Tabanlı Mevlana Değişiminin, Mevlana Değişim Programı’nın daha önce yürütülen ve hala yürütülmekte olan Değişim sürecinden farkı, yürütülen veya yürütülecek olan projeler doğrultusunda değişimin gerçekleştirilecek olmasıdır.

Proje Tabanlı Mevlana Değişimi Uygulamasına İlişkin Açıklamalar:

Başvuru Aşaması

1- Proje Tabanlı Mevlana Değişimi tüm Dünya ülkelerini ve alanları kapsamaktadır. Ancak Mart 2017 Proje çağrısı için ekli listede belirtilen alanlar önceliklidir.

Eğer anlaşmalı olduğumuz yurt dışı yükseköğretim kurumlarının arasından proje için tercih ettiğiniz yurt dışı yükseköğretim kurumu ile anlaşmamızda ilgili alan yer almıyorsa anlaşma revize sürecini başlatmamız için Koordinatörlüğümüzle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

2- Proje Tabanlı Mevlana Değişimine sadece Öğretim Üyeleri başvuru yapabilirler.

3– Projeler Mevlana Değişim Programı kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir. Üniversite tekliflerinde, değişime katılacak (giden-gelen) öğrenci/öğretim elemanı sayısı ile sürelerinin detaylı bir şekilde Proje Önerisi Başvuru Formu doldurularak belirtilmesi gerekmektedir.

4- Proje yürütücülerinin internet sayfamızda “Anlaşmalarımız” başlığında bulunan anlaşmalı olduğumuz yurt dışı yükseköğretim kurumlarını inceleyerek projelerini gerçekleştirmek istedikleri yükseköğretim kurumunu belirlemeleri ve kendileriyle iletişime geçerek “Proje Önerisi Başvuru Formu” nda istenen bilgilere ait belgeleri karşı kurumdan temin etmeleri gerekmektedir.

5- Söz konusu projenin mevcut anlaşmalarımız arasında bulunan yurt dışı yükseköğretim kurumları dışında bir yükseköğretim kurumu ile yürütülmesi durumunda ilgili kurumla Mevlana proje ortağı anlaşması yapılabilmesi için Koordinatörlüğümüzle iletişime geçilmesi gerekmektedir. Ancak bu anlaşma imzalama sürecinin yaklaşık 2 ayı bulabileceğinden ve Proje Önerisi Başvurusu yetişmeyeceğinden proje önerileriniz için seçeceğiniz ortağı mevcut anlaşmalı olduğumuz üniversiteler arasından seçmenizi öneririz.

6- Projenin başka bir desteği olması durumunda bunun “Proje Önerisi Başvuru Formu”na ek belgelerde belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuru Değerlendirme Aşaması

7-Koordinatörlüğümüze ulaşan Proje Öneri Başvuruları toplu bir şekilde ve Rektör onaylı olarak 31 Mart 2017 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilecektir.

8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ulaşan proje önerileri, YÖK Başkanlığınca yapılacak değerlendirme sonrasında YÖK Yürütme Kurulunca karara bağlanacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca desteklenmesi uygun bulunan projeler kapsamında; değişim süreleri, başvuru şartları, değişime katılacak taraflara yapılacak ödemeler ve benzeri diğer hususlar “Mevlana Değişim Programı’na İlişkin Yönetmelik” ve “Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca yapılacaktır.

Buna göre;

-Proje kapsamında değişime katılacak Öğrencilere 5102 sayılı Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katını geçmemek üzere;

-Öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca ilgili yılda Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunan “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” uyarınca belirlenen üst sınırı aşmamak üzere ödeme yapılacaktır.

-Makine-teçhizat taleplerinin bütçesi YÖK tarafından ayrı değerlendirilecektir ve bu kalemlere ödeme yapılmayacaktır. Ancak –varsa- bu gider kaleminin nereden karşılanacağının da ekteki Proje Önerisi Başvuru Formu’nda belirtilmesi gerekmektedir.

9-Gerekli bilgi ve belgeler aşağıda listelenmiştir. Dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz. Her türlü sorunuz için lütfen mevlana@bayburt.edu.tr adresi üzerinden Koordinatörlüğümüzle iletişime geçiniz.

Proje süresinin toplamda 2 yıl olarak belirtilmesi tavsiye edilmektedir.

Proje kapsamında gelen ve giden öğretim elemanlarının ortağı ülkeye en az 14 gün en fazla 90 gün gitmeleri gerekmektedir. ( Proje süresince 1 akademisyenin gideceği sürelerdir)

Proje kapsamında gelen/giden öğrenci olması gerekmektedir ve öğrencilerin en az bir dönem en çok iki dönem ortak üniversitede bulunmaları gerekecektir.

 

BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN 

Duyurumuzda bulunan Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu bilgi amaçlıdır. Formun girişlerinin sistem (YÖKSİS) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru Formunun çıktısı Mevlana Koordinatörlüğü tarafından alınarak Rektörlük aracılığı ile üst yazı ekinde YÖK Başkanlığına iletilecektir.

1. Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında Proje Başvurusu yapmak isteyen öğretim elemanlarının "YÖKSİS" üzerinden kendi şifreleri ile açılan ekranda "Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı" sekmesinde "Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu"nda istenen verilerin girişlerini eksiksiz yapmaları;

2. Başvuru Formunun sistem (YÖKSİS) üzerinden en geç 24.03. 2017 tarihine kadar eksiksiz doldurulmasının ardından Formun çıktısının Mevlana Koordinatörlüğü tarafından alınarak Rektörlük aracılığı ile üst yazı ekinde en geç 31.03.2017 tarihine kadar YÖK Başkanlığı Akademik Değişim, Destek ve Lisans Tamamlama Birimine iletilmesi gerekmektedir.

 

Proje Tabanlı Mevlana Değişimi için YÖK Kararı
Proje Önerisi Başvuru Formu
100 Öncelikli Tematik Alan için tıklayınız.
Anlaşmalı Üniversiteler için tıklayınız


Sorularınız için koordinatörlüğümüz personeli Sema Ahmet KÜÇÜK ile irtibata geçebilirsiniz.

Dahili: 1332

 

Tekil Ziyaret : 1478
Toplam Ziyaret : 7309