Duyuru : 2018-2019 Farabi Değişim Programı Başvuruları Başlamıştır.
27 Şubat 2018 Salı

2018–2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GÜZ / GÜZ+BAHAR DÖNEMİ

BAŞVURU DUYURUSU

 

                2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında “Farabi Öğrenci Değişim Programı” kapsamında, Güz/ Güz+Bahar döneminde bir başka Üniversitede Farabi Öğrencisi olarak eğitim öğretim görmek isteyen Bayburt Üniversitesi öğrencileri için başvurular başlamıştır.

Öğrenci Başvuru Tarihleri: 01 Mart – 15 Mart 2018

BAŞVURU ŞARTLARI:

  Kimler başvurabilir:

Birinci ve İkinci Öğretimde okuyan Önlisans ve Lisans sınıfının hazırlık ve birinci sınıfını tamamlayan öğrenciler ile yüksek lisans bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyılını tamamlayan öğrenciler başvurabilir. (2018-2019) Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde 2. sınıfa geçen öğrenciler başvurabilir.)

Genel Ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00 ve üzerinde olan önlisans ve lisans öğrencileri başvurabilirler.

Genel Ağırlıklı Not ortalaması (GANO) 2.50 ve üzeri olan yüksek lisans öğrencileri başvurabilirler.

Daha önce Farabi Değişim Programından faydalanmamış öğrenciler başvurabilir.

Bölümünü kapsayan ve üniversitemiz ile Farabi anlaşması olan bir devlet üniversitesi  öğrencileri başvurabilir.

ÖNEMLİ NOT:

Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.  

Alttan dersin kalmış olması ya da dönem uzatmış olmak programdan faydalanmaya engel değildir.

Farabi Öğrenci Değişimi ancak üniversitemiz ile Farabi anlaşması olan ve duyuruya çıkılan üniversiteler ile gerçekleştirilebilir. Farabi Değişim Programı kapsamında 2017-2018 Akademik Yılında öğrenci gönderilecek Üniversiteler listesi için tıklayınız.

Gitmek istediğiniz Üniversitede bölümlerinizin eğitime başlayıp başlamadığını kontrol ediniz.

(100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.)

BAŞVURU BELGELERİ:

Aday Öğrenci Başvuru Formu (Fotoğraflı), 2 Adet

Not Çizelgesi (Transkript), 2 Adet (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temin edebilirsiniz)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 Adet

SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Kamu ve Özel Teşebbüste Çalışmadığını Gösteren Belge, Sosyal Güvenlik Kurumundan Temin Edilecek)

Gitmek istenen yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise başvuru formuna varsa yabancı dil puanını gösteren belgede eklenmelidir.İstenen belgeler
1. 2 adet “Fotoğraflı Aday Öğrenci Başvuru Formu” (farabi.ibu.edu.tr adresi duyurular bölümünden indirebilirsiniz) (aday öğrenci başvuru formu 1 sayfayı aşmayacak)
2. 2 adet onaylı-mühürlü Transkript (Onaylı ve imzalı) Yabancı Dil Muafiyet Belgesi(Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları Muafiyet Belgesi)
3. 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İstenen belgeler
1. 2 adet “Fotoğraflı Aday Öğrenci Başvuru Formu” (farabi.ibu.edu.tr adresi duyurular bölümünden indirebilirsiniz) (aday öğrenci başvuru formu 1 sayfayı aşmayacak)
2. 2 adet onaylı-mühürlü Transkript (Onaylı ve imzalı) Yabancı Dil Muafiyet Belgesi(Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları Muafiyet Belgesi)
3. 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ÖNEMLİ NOT:

Yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz ve hazır bir biçimde 15 Mart 2018 tarihi mesai bitimine (saat 17:00) kadar Farabi Koordinatörlüğü’ne (Uluslararası İlişkiler Ofisi, Gençlik Evi, 2. Kat) şahsen teslim etmeniz gerekmektedir. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Formları bilgisayar ortamında doldurmayanların, fotoğrafsız aday öğrenci başvuru formu ve eksik belge teslim edenlerin, eksik bilgi beyanında bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SÜREÇ:

Tek üniversite tercih edilecektir. Birden fazla üniversite için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Aynı üniversitenin aynı bölümünü tercih eden öğrenciler not ortalamasına göre kendi aralarında sıralanır. (Sınıf veya gündüz ve gece öğretimi farkı gözetilmez)

Sıralamada birinci asıl ikinci sıradaki yedektir.

Yapılan başvurular değerlendirildikten sonra sonuçlar 21 Mart 2018 tarihinde üniversitemiz web adresinde yayınlanacaktır. Sonuçlara ilişkin var ise yapılacak itirazlar 22-24 Mart 2018 tarihlerinde olacaktır. Bu tarihlerden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

Asıl listede ismi bulunan adaylar yani kabul edilen adayların belgeleri, kabul edildikleri üniversitelere gönderilecek ve bundan sonra ilgili üniversiteye kabul edilip edilmeyecekleri ile ilgili sonuçlar karşı üniversitenin internet sitesinde (25 Nisan 2018 tarihinde) yayınlanacaktır.

Tercih Edilen Kurumlar, anlaşmalı oldukları üniversitelerden gelen başvuruları; belirledikleri kontenjanlar doğrultusunda not ortalamalarına göre sıralayarak seçim yaparlar.

Kabul işlemi kesinleşen öğrenciler 6 Mayıs 2018 tarihine kadar Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından istenen belgeleri teslim eder.

27 Mart 2018 tarihine kadar asıl listede yer alan öğrencilerden feragat edenlerin yerine yedek listedeki öğrenciler alınır. 27 Mart 2018 tarihinden sonra belgelenemeyen bir sebepten dolayı feragat eden öğrenciler tekrar Farabi Değişim Programı’ndan yararlanamaz.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

Farabi Değişim Programı Güz / Güz+Bahar dönemi başvuruları  bir veya iki dönemi kapsamaktadır.

YÖK, Farabi Değişim Programı’ndan yararlanan öğrencilere aylık karşılıksız burs vermektedir. Varsa aldığınız burslar da kesilmeden devam etmektedir. Bu konuya ilişkin

2018/19 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı YÖK kararı ( link verilecek ) okunabilir.

Bu programdan yararlanan öğrenci, gittiği üniversitede, en az kendi bölümünde alması gerektiği kredi sayısı kadar ders almak zorundadır.

Öğrenci, gideceği üniversitenin onaylaması halinde kendi döneminin derslerini alabileceği gibi, alttan ve üstten de ders alabilir. 

Farabi programından yararlanacak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarından gönderen ve kabul eden üniversite sorumlu değildir.

Disiplin suçu işlememiş ve not ortalaması yüksek öğrenciler tercih edilir.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenci olarak kayıtlı olup herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel teşebbüs kapsamında istihdam edilenlere Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirmeleri halinde söz konusu program kapsamında herhangi bir burs/ödeme yapılmayacaktır.

Kredi Yurtlarda kalan öğrenciler, barınma için yatay geçiş yapabilecektir.

Kontenjanlarımıza YÖK’ten izin alınması ve anlaşma yapılan üniversitelerin kabul etmesi halinde değişim programı uygulanabilecektir. Mevzuat ve muhasebe dahil, tüm Farabi Değişim Programı bilgi ve belgelerine Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler web sayfasından ulaşılabilir.

Farabi Değişim Programı hakkında daha geniş ve ayrıntılı bilgilere, Farabi El Kitabı ve Farabi Öğrenci Cep Kitabına farabi.yok.gov.tr adresinden ya da üniversitemiz Uluslararası İlişkiler web adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması: 1-15 Mart 2018

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi: 04 Nisan 2018

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması: 25 Nisan 2018

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi: 09 Mayıs 2018

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün): 16 Mayıs 2018

 

 Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi / Farabi Kurum Koordinatörlüğü, Dede Korkut Kampüsü, Gençlik Evi, giriş Kat.Tel: 0(458) 211 11 53 / 1331 – 1330 http://disiliskiler.bayburt.edu.tr/

Tekil Ziyaret : 929
Toplam Ziyaret : 1788