Dekanın Mesajı
 

Sevgili Öğrenciler,
 
Koca Ragıp Paşa’nın özdeyiş haline gelen aşağıdaki beytiyle sizlere merhaba diyorum.
 
“Asaf’ın miktarını bilmez Süleyman olmayan,
Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan”.
 
İnsan kadrini bilmek! Bütün mesele burada düğümlenmektedir. Kendimizi, kendi kadrimizi ne kadar biliyoruz? Ebeveynlerimizin, hocalarımızın, yakınlarımızın, değerlerimizin, içinde bulunduğumuz güzel vatanımızın vs kadrini gereğince biliyor muyuz? Bu manada günümüz dünyasına baktığımızda, çevremizi gözlemlediğimizde karşılaştığımız manzara bizleri ürpertmektedir: Savaşlar, kargaşalar, çatışmalar, sömürü, terör, vurgun, devlet malını hortumlama vs. Dolayısıyla manevi dünyanın, ahlaki olanın, ruhun yani insanın tahribi! Onun kadrinin bilinmemesi. Objelerden bir obje gibi ele alınıp muamele görmesi. Bunun dibinde yatan felsefe ise gücün hâkimiyetidir. “Gücü” tanrılaştırmadır. Güç, sahip olma hırsı yıkmayı yok etmeyi getirir. Bütün yolları meşru sayar. İnsanı, toplumu kırar, köleleşmeyi besler ve büyütür. Böylece insanlar, toplumlar başkalarının, güçlünün iradesine ram olur, ona göre yaşamak, hareket etmek zorunda kalırlar. Bu insanı, insan kadrini bilmemektir, hiçe saymaktır. Dahası böyle bir hal, ölüme eş bir bilinçsizliktir. Ölü insan kendisi olarak yaşamayan insandır. Yalnızlığa, bunalıma itilmiş, umudunu, geleceğini yitirmiş bir insandır. Acımayan, sevmeyen, nefret eden insandır. Çağdaş pek çok olumsuzluğun ana rahmi budur.
 
Şimdi, bütün bu olumsuzluklara gönlümüz razı değilse, insanın kaybına, acı çekmesine, başkalarının iradesine göre yaşamasına hayır diyorsak, savaşları barışa, kavgaları  dayanışmaya çevirmek istiyorsak, insanı ve insanî olanı yeniden ikame etmek zorundayız. Bunun sorumluluğunu duymak mecburiyetindeyiz.
 
Sevgili gençler! İşte sizleri üniversite hayatıyla birlikte çıkarcılık, zevkperestlik vs değil de, böyle bir sorumluluk beklemektedir. Kendinizi buna, insani olanı korumaya, yüceltmeye, insan kadrini bilmeye hazırlamalısınız. Eğitim, bence tüm bunları inşada,  bütün kötülüklere karşı “yeni bir majino hattı” oluşturmaktır. Bunun bilincinde olmaktır. Bunu amaç edinmelisiniz dahası böyle bir sorumluluğu duymaya, yüklenmeye çalışmalısınız. Dayanacağınız en büyük kaynak inancınız, gayretiniz, kendinize güveniniz ve içerisinde sürekli sevginin yanacağı arınmış bir kalbe sahip olmanızdır. Bu, sizleri Aliya’nın ifadesiyle “gökyüzünün öğrencisi ve yeryüzünün öğretmeni” yapacaktır.
 

Dekan
Prof. Dr. Necmettin TOZLU

 

Tekil Ziyaret : 1598
Toplam Ziyaret : 6088