Mevzuat
 

Disiplin Soruşturmalarında Dikkat Edilecek Usul ve Esaslar

ANAYASA

 

KANUNLAR

2547 sayılı YükseköğretimKanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

190 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

YÖNETMELİKLER

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usül Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 
 
 
 
 
 
 
 
Tekil Ziyaret : 3341
Toplam Ziyaret : 14524
HIZLI ERİŞİM